EXAMPLE

Historia » Historia zgromadzenia

Z historii Zmartwychwstanek w Warszawie

Historia
HISTORIA ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA KU RADOŚCI TYCH, CO W WIRTUALNYM ŚWIECIE NOWOŚCI A PRZY TYM PRAWDY SZUKAJĄ, NAPISANA Działo się to onego czasu, gdy po powstaniu listopadowym, krwawo stłumionym zbrodniczą ręką moskali, kwiat...