EXAMPLE

Dla młodych » Wspólnoty dla Dzieci i Młodzieży

KSM CR
Ogólne idee i założenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie...

DSM CR
Ukochani Rodzice! Kochane Dziewczęta! Przy domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie istnieje od kilku miesięcy wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej. Może czeka ona właśnie na Ciebie...? ZADANIA DSM CR: przygotowanie do apostolstwa, wychowanie...