EXAMPLE

BŁ. MATKA CELINA BORZĘCKA » Proces beatyfikacyjny

cud uzdrowienia