EXAMPLE

Apostolstwo » Dzieła apostolskie

Przedszkole
  Miłością i Prawdą to główne hasło pedagogiki zmartwychwstańskiej, która bazuje na zaufaniu, szacunku, cierpliwości i polega na wspólnym z wychowankiem odczytywaniem Bożego planu wobec jego życia. Już małe dziecko przez zabawę uczy się zasad...

Szkoła podstawowa
  Patronką szkoły jest Matka Zofia Szulc CR. Szkoła początkowa miała status szkoły prywatnej, ale dzięki staraniom Sióstr, dostęp do niej mogą mieć dziś również dzieci, które nie stać na naukę w prywatnej szkole. Wysoki poziom nauczania i szeroki...

Gimnazjum
  Prowincja Warszawska Sióstr Zmartwychwstanek prowadzi obecnie dwa gimnazja: im. S. Barbary Żulińskiej CR w Częstochowie i 23 gimnazjum im. Bł. S. Alicji Kotowskiej CR w Warszawie. Młodzież przygotowuje się tu do podjęcia dalszych etapów edukacji, troszcząc się...

Liceum
  Placówka wychowawcza Sióstr Zmartwychwstanek na warszawskim Żoliborzu istniała już przed drugą wojną światową. Wskutek działań wojennych budynek klasztoru zniszczony został w 75%, ale mimo trudności od 1946 roku Siostry wznowiły działalność pedagogiczną....

Inne dzieła
  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mocarzewie W diecezji łowickiej, tuż obok Sannik mieści się ośrodek, w którym obecnie uczy się i przebywa około 100 wychowanków. Dzieci i młodzież uczą się tutaj nie tylko elementarnych wiadomości dotyczących...