EXAMPLE

Apostolstwo » Dzieła apostolskie

Gimnazjum

 

Prowincja Warszawska Sióstr Zmartwychwstanek prowadzi obecnie dwa gimnazja: im. S. Barbary Żulińskiej CR w Częstochowie i 23 gimnazjum im. Bł. S. Alicji Kotowskiej CR w Warszawie. Młodzież przygotowuje się tu do podjęcia dalszych etapów edukacji, troszcząc się nieustannie o wzrost duchowy - budowanie „gmachu swojego życia" na wartościach ewangelicznych. Rodzice, powierzając wychowaniu Sióstr młodą dziewczynkę lub młodego chłopca, wiedzą, że wychowywane będą w duchu pedagogiki Miłości i Prawdy, a piękno ich dusz - jeśli sami nie zdecydują inaczej - jaśnieć będzie blaskiem pełni człowieczeństwa ku chwale Boga i radości ich samych.

Dla zainteresowanych: gszksp.pl

www.zmartwychwstanki.edu.pl