EXAMPLE

Apostołki » Świadectwa

Moje rekolekcje w Częstochowie

Jak każdego roku, przybyłyśmy do Częstochowy na rekolekcje Wspólnoty Apostołek. Tam, u stóp Bożej Matki, pragnęłyśmy usłyszeć słowa: „Uczyńcie, co wam powie Syn!" A Syn, przez posługę Ojca Zmartwychwstańca, w słowach pełnych bogatych w treści ukazał nam, jaka powinna być Apostołka, kładąc akcent na trzy zasadnicze punkty:
1. Osobowość Apostołki, jej charakter.
2. Służba dla Boga, Kościoła i drugiego człowieka - służba z miłością.
3. Powołanie jako łaska bycia we wspólnocie ze Zgromadzeniem Pana Zmartwychwstałego.
Codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin oraz atmosfera domu sióstr i troska o nas, abyśmy te święte ćwiczenia przeżyły jak najowocniej, w modlitwie i ciszy, aby usłyszeć w głębi serca, co Bóg chce mi powierzyć jako zadanie na dobrą posługę Apostołki.
Po powrocie do domu stanęłam wobec trudności w moim wieku - choroby brata. Z pokorą przyjęłam tę próbę, mając siłę, którą napełniłam się w czasie rekolekcji Wspólnoty Apostołek.


Jezus żyje - Alleluja!

Apostołka Krystyna z Gdańska
Wrzesień 2009