EXAMPLE

Apostołki » Świadectwa

Być Apostołką Twego Zmartwychwstania, Panie Jezu !

Od trzynastu lat, każdego 13 dnia miesiąca dziękuję Niepokalanej Matce Boga za łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Moje życie składa się z „trzynastek". Maryja każdego 13 dnia przez sześć miesięcy od maja do października przekazywała nam wolę Boga w Fatimie. Maryi zawierzyłam swoje życie, Ona poprzez orędzie fatimskie, nauczyła mnie słuchać i kochać Jezusa i przyprowadziła do Zmartwychwstałego. 13 września 2009 r. podczas Mszy św. stałam się Apostołką Zmartwychwstania, złożyłam przyrzeczenia: życiem, pracą i służbą chwalić Boga, jak Maryja pełnić Jego wolę, głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, walczyć o Jego Królestwo na ziemi, umocniona darami Ducha Świętego codziennie zmartwychwstawać z Chrystusem.

Rekolekcje poprzedzające przyrzeczenia, w dniach od 10 do 13.09.2009 r. głoszone przez O. Bronisława Zarańskiego, zmartwychwstańca, dały mi pewność, że to jest droga, którą wybrał mi Pan i nią chcę iść. Zgodnie z nauką Ojca rekolekcjonisty starać się o trwanie przy Chrystusie, o czystość serca, życzliwość, pokorę wobec Boga, wytrwałość, stałość w zamierzeniach, niezłomność, zdecydowanie, cierpliwość, o pełnienie woli Bożej - nie swojej i tę wolę wprowadzać w czyn służąc bliźnim w miłości, stać się narzędziem w ręku Boga. Wyrzec się lenistwa, nienawiści, pogłębić wytrwałość w modlitwie za wszystkich, których Pan postawił na mojej drodze. Czy jest to możliwe? Wiem, że sama nic nie mogę, ale z łaską Bożą nie ma rzeczy niemożliwych.

Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali mnie modlitwą i bardzo proszę o modlitwę.

Apostołka Halina z Warszawy
Wrzesień 2009