EXAMPLE

Aktualności

Wakacyjne porządki w Kronice Częstochowskiej ... (cz.3)

...Boże Ciało. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to nie tylko niepowtarzalna okazja do dawania świadectwa o wierze w realną Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale i tego, że chrześcijanie są ludźmi radości i zwycięstwa, bo nasz pan Jezus Chrystus śmierć zwyciężył i został z nami do końca świata! Dlatego w południe na częstochowskich Alejach odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, w której wzięły udział Dzieci z naszych częstochowskich szkół i ze wspólnoty Dzieci Maryi prowadzonej przy domu sióstr zmartwychwstanek. 

Wieczorem natomiast na Placu Biegańskiego odbył się koncert uwielbienia prowadzony przez zespół 77 FM, na którym nasi Uczniowie jako wolontariusze - w sposób symboliczny - łączyli przybyłych w jedną wspólnotę, "karmiąc" pobłogosławionym przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, chlebem. Radość świętowania trwała do późnych godzin, a po zakończeniu częstochowska młodzież - również z pasterskim błogosławieństwem księdza Arcybiskupa - posłana została na Pola Lednickie.