EXAMPLE

Aktualności

 • Bł. Celina o tajemnicy współcierpienia z Jezusem

  W Wielkim Poście rozważamy mękę Jezusa Chrystusa, który umiłował nas do końca, aż po krzyż. Dzięki Chrystusowi także nasze cierpienie może mieć wymiar zbawczy, możemy dopełniać Jego cierpienia dla zbawienia świata. Wielu świętych i błogosławionych odkryło, że w cierpieniu kryje się szczególna łaska i moc przybliżająca nas do Chrystusa. Święci doświadczali prawdy słów zapisanych przez św. Pawła: W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, jakim jest Kościół. Taką łaskę zrozumienia cierpienia...

 • Zamyślenia - jedność ducha

  Słuchając wypowiedzi jednej osoby, czasem przychodzą na myśl wypowiedzi i refleksje innej osoby. Gdy zestawiamy te refleksje zdumiewa fakt, że choć pochodzą one z innego czasu, próbują opisać daną rzeczywistość podobnymi słowami. Wydaje się, że warto dzielić się skojarzeniami myśli różnych osób, które mogą wywoływać jeszcze inne refleksje ... Oto kolejna propozycja: Benedykt XVI o bł. Celinie Borzęckiej w czasie modlitwy „Anioł Pański" 28.10.2007 r . Ojciec św. nawiązując do beatyfikowanych 498 męczenników...

 • Fiat Matki Jadwigi Borzęckiej

  25 marca 1881 r. Matka Jadwiga Borzęcka, wierna naśladowczyni Niepokalanej Dziewicy, wypowiedziała „fiat" na poznaną Wolę Bożą, na oddanie się całkowite Panu. 18-letnia Jadwiga wybrała życie zakonne i jednocześnie stanięcie u boku swej matki jako pierwsza współpracownica w dziele tworzenia w Kościele nowej rodziny zakonnej - Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Przeżywając 129 rocznicę tego ważnego wydarzenia, sięgamy do słów samej Matki Jadwigi i osób jej bliskich: rodzonej matki - Celiny Borzęckiej i kierownika duchowego - O....

 • Na Drodze krzyżowej z bł. Celiną

  Panie Jezu Chryste, ożyw w nas świeżość miłości ku Tobie przez zagłębianie się w Tajemnicę Twojej bolesnej Męki i Śmierci. Wierzymy, że w rozważaniu Drogi krzyżowej spotykamy się z Tobą. Uczysz nas swoim przykładem, jak mamy podejmować codzienny krzyż. Stawiasz przed nami także ludzi, którzy idąc za Tobą przez życie ukochali krzyż. Jedną z tych osób jest bł. Matka Celina Borzęcka, która przeszła za Tobą drogę krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Zbawicielu spraw, aby trud Twojej Męki...

 • W miesiącu poświęconym św. Józefowi

  W marcu Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek wraz z całym Kościołem czci św. Józefa. Założycielka, Bł. Celina Borzęcka w swej spuściźnie duchowej pozostawiła liczne dowody powierzania siebie i innych opiece św. Józefa w takich zapisach: nowenna nasza do św. Józefa zaczęta (...) owoce przyniosła, jeśli to wszystko według Boga - ale nie wątpmy, że tak i w imię Boże (....) Naruszyłam ostatnie [pieniądze]. (...) Niech Bóg sprawi, by to wystarczyło! A potem św. Józefie, przyjdź z pomocą, bo stracę swoją biedną głowę...

 • Zamyślenia - jedność ducha

  Czytając rozważania czy zapiski jednej osoby, czasem przychodzą na myśl wypowiedzi i refleksje innej osoby. Gdy zestawiamy te refleksje zdumiewa fakt, że choć pochodzą one z innego czasu, próbują opisać daną rzeczywistość podobnymi słowami. Wydaje się, że warto dzielić się skojarzeniami myśli różnych osób, które mogą wywoływać jeszcze inne refleksje ... Oto pierwsze zestawienie, które ukazuje spostrzeżenia trzech osób: Bł. Matki Celiny Borzęckiej Jej córki - Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej...

 • Kobiety u Najpiękniejszej z Niewiast

  W przeddzień święta kobiet, 7 marca 2010 r. o godz.17.00 na Jasnej Górze została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich kobiet, której przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet. Na początku liturgii słowa powitania skierowała Pani Izabela Tyras, prezes oddziału częstochowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana", pracująca także w Radio „Jasna Góra". Pani Izabela powiedziała m.in.: „My, przedstawicielki polskich kobiet, stajemy tutaj, aby uczestniczyć w...

 • Bł. Celina Borzęcka - wzór dla współczesnych kobiet

  7 marca 2010 r. w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze odbyło się spotkanie, w czasie którego zaprezentowano trzy niewiasty jako wzór dla współczesnych kobiet. Jedną z nich jest bł. Matka Celina Borzęcka. Postać błogosławionej zaprezentowała S. Anna Helena Skalik, przełożona częstochowskiej wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek. Oto całość tego wystąpienia. Najpierw pragnę wyrazić wdzięczność Pani Izabeli Tyras, prezes oddziału częstochowskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", pomysłodawczyni i...

 • Rekolekcje nad morzem

  Od 21 do 27 lutego 2010 r. siostry juniorystki wraz z S. Marią Emanuelą Wiśniewską, mistrzynią junioratu, przeżywały doroczne rekolekcje w ośrodku rekolekcyjno-wczasowym Księży Zmartwychwstańców w nadmorskich Dębkach. Oto refleksje jednej z uczestniczek rekolekcji: Przywitały nas otwarte drzwi i serca Księży Zmartwychwstańców: O. Ryszarda Burdy CR, dyrektora ośrodka i prowadzącego rekolekcje oraz O. Bogusława Borzyszkowskiego CR. Usiadłyśmy u stóp Pana jak ewangeliczna Maria, by wolne od trosk codzienności słuchać jedynie głosu...

 • Kobiety u Najpiękniejszej z Niewiast - zapowiedź

  7 marca 2010 r. na Jasnej Górze spotkają się kobiety u Najpiękniejszej z Niewiast. Program spotkania: 17.00 - Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby, delegata Konferencji Episkopatu Polski d.s. Duszpasterstwa Kobiet. 18.00 - Spotkanie w Kaplicy Różańcowej - prezentacja trzech niewiast, które mogą być wzorem dla współczesnych kobiet: św. Edyty Stein, bł. Matki Celiny Borzęckiej i św. Joanny Beretty Molli. Na spotkanie zapraszają: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w...

 • 174 rocznica powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców

  Każdego roku, w dniu 17 lutego, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek łączy się z Księżmi Zmartwychwstańcami w świętowaniu rocznicy powstania bratniego zgromadzenia. Dzień 17.02.1836 r. to początek „Domku Jańskiego", który jest obchodzony także jako Dzień Fundatorów. Założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego jest świecki apostoł, Sługa Boży Bogdan Jański (26.03.1807 - 2.07.1840), a współzałożycielami dwaj kapłani: Sługa Boży O. Piotr Semenenko CR (26.06.1814 - 18.11.1886) i O. Hieronim Kajsiewicz CR (7.12.1812...

 • Kapituła Prowincjalna

  W dniach od 12 do 15 lutego 2010 r. obradowała w  domu częstochowskim XIV Kapituła Prowincji Warszawskiej Sióstr Zmartwychwstanek. Duchowe przygotowanie do tego ważnego wydarzenia poprowadził Ks. Wiesław Śpiewak CR, Przełożony Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców. Zadaniem kapituły jest przeanalizowanie aktualnego stanu duchowego prowincji, wskazanie środków do pogłębiania odnowy w duchu Ewangelii i wymagań Kościoła. Kapituła podejmuje uchwały odnoszące się do życia ślubami, życia modlitwy, formacji, życia wspólnego i...