EXAMPLE

Aktualności

 • S. Prowincjałka z wizytą na Białorusi

  W dniach od 26 do 29 maja 2010 r. S. Prowincjałka Maria Donata Wołowiec odwiedziła dwie nasze siostry: S. Marię Magdalenę Dziewulską i S. Zofię Annę Raczyło pracujące na Białorusi, w Nowopołocku na terenie diecezji witebskiej. Jesteśmy na tej placówce od września 2000 r. Na początku siostry mieszkały w bloku, niedaleko budującego się kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od stycznia 2010 r. siostry mają swój klasztor w pobliżu kościoła, gdzie centrum stanowi kaplica. Po prawej stronie tabernakulum znajduje się cenny dla nas...

 • Z Civitas Christiana na Jasnej Górze

  Przedstawicielki wspólnoty częstochowskiej włączyły się w 30 ogólnopolską pielgrzymkę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana", która trwała w dniach 28 i 29 maja 2010 r. na Jasnej Górze. Zostałyśmy zaproszone przez Panią Izabelę Tyras, przewodniczącą częstochowskiego oddziału stowarzyszenia, która jest także redaktorem Radia „Jasna Góra". Nasze włączenie w pielgrzymkę było wielorakie, gdyż zarówno gościłyśmy w naszym domu członków stowarzyszenia z Białegostoku i Wrocławia, jak i...

 • Jubilate Deo w Częstochowie

  W sobotę, 22 maja 2010 r. we wspólnocie częstochowskiej odbył się jubileusz życia zakonnego trzech sióstr. Świętowałyśmy srebrny jubileusz życia zakonnego S. Prowincjałki Marii Donaty Wołowiec oraz złoty jubileusz S. Janiny Marii Ludkiewicz, przełożonej wspólnoty domu generalnego w Rzymie i S. Marii Romany Koralewskiej, przełożonej wspólnoty w Mocarzewie. Uroczystość jubileuszową rozpoczęła Msza św. w naszej kaplicy zakonnej, którą celebrował O. Mariusz Małkiński, paulin z Jasnej Góry. Na początku Mszy św. O. Mariusz...

 • Droga światła

  Droga światła (via lucis) - to droga apostołów i pierwszych uczniów, którzy przeszli od rozczarowania i zniechęcenia z powodu męki i śmierci swego Mistrza do uczucia zdumienia i radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym. Nabożeństwo - oparte o tę drogę - jest w pierwszym rzędzie entuzjastycznym i pełnym nadziei paraliturgicznym głoszeniem Zmartwychwstania Jezusa, w dalszej kolejności chce być zaproszeniem do wejścia na drogę duchowości wielkanocnej, której dominantą jest nowe życie, żywa nadzieja, pokój serca, zapowiedź...

 • I Komunia św. Celinki Kierzek

  9 maja 2010 r. w kościele parafialnym św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach grupa dzieci przyjęła I Komunię św. Wśród nich była Celinka Kierzek, która nosi to imię na cześć bł. Matki Celiny. Celinkę i jej rodzinę dobrze znają Siostry Zmartwychwstanki. Dzieci z tej rodziny zaprzyjaźnionej ze wspólnotą Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, chyba od pięciu pokoleń chodziły do „ochronki" a potem przedszkola im. Matki Celiny Borzęckiej w Kętach prowadzonego przez siostry. Jak to się stało, że Celinka Kierzek otrzymała imię ... Celina?...

 • Tablice przy kościele parafialnym w Kętach

  Przy głównych drzwiach kościoła parafialnego św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, z inicjatywy Ks. Proboszcza Franciszka Knapika, zostały zamontowane dwie tablice marmurowe. Po lewej stronie jest tablica upamiętniająca osobę Ks. Jerzego Popiełuszki, którego beatyfikacją będziemy się radować 6 czerwca 2010 r. Po prawej stronie drzwi jest tablica informująca o kościele jako miejscu kultu Matki Bożej Pocieszenia, św. Jana Kantego i bł. Matki Celiny Borzęckiej. Nowe tablice zostały poświęcone 2 maja 2010 r. Ks. Proboszcz powiedział, że poniżej jest...

 • Wizyta u najstarszej Apostołki Zmartwychwstania

  Pani Janina Sokołow, Apostołka Zmartwychwstania najstarsza wiekiem w Prowincji Warszawskiej, zaprosiła nas do siebie, gdyż od ubiegłego roku, pomimo wielkiego pragnienia, słabe zdrowie nie pozwala jej już przyjeżdżać do Warszawy na nasze comiesięczne spotkania formacyjne. Wybrałyśmy się więc do Moniek 8 kwietnia 2010 r.: S. Maria Aleksandra i Apostołki Maria i Teresa. Jasia mieszka u krewnych, którzy troskliwie się nią opiekują. Gospodyni domu przyjęła nas bardzo gościnnie częstując wspaniałym obiadem. Jasia była bardzo szczęśliwa i rozradowana, chciała...

 • Zamyślenia - jedność ducha

  Zapoznając się z refleksjami jednej osoby, przychodzą czasem na myśl wypowiedzi innej osoby. Gdy zestawiamy te refleksje zdumiewa fakt, że choć pochodzą one z innego czasu, próbują opisać daną rzeczywistość podobnymi słowami. Wydaje się, że warto dzielić się skojarzeniami myśli różnych osób, które mogą wywoływać jeszcze inne refleksje ... Oto kolejna propozycja: Czcigodny Sługa Boży, Ojciec św. Jan Paweł II w Encyklice „Ecclesia de Eucharystia" - o Eucharystii w życiu Kościoła zamieścił następującą refleksję,...

 • Ogólnopolska pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę

  Jest naszą radością fakt, że dom częstochowski Zmartwychwstanek mieści się na szlaku pielgrzymek wkraczających Aleją Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Dziś mogłyśmy uczestniczyć duchowo i witać kapłanów pielgrzymujących do Maryi Jasnogórskiej. Była to pierwsza od 40 lat ogólnopolska pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz seminarzystów, zorganizowana w ramach obchodów Roku Kapłańskiego. W naszej Ojczyźnie posługuje około 29 tysięcy księży diecezjalnych i zakonnych. Ich przedstawiciele przybyli...

 • Dwa lata temu w Obrembszczyźnie ...

  2 maja 2010 r. przypada druga rocznica poświęcenia kapliczki ku czci bł. Matki Celiny Borzęckiej w Obrembszczyźnie. Z radością powracamy do tego niezapomnianego dnia, który przeszedł nasze marzenia i oczekiwania. W sercu wciąż trwa wdzięczność dla wszystkich , którym zawdzięczamy tę wielką uroczystość . Było to dziękczynienie za beatyfikację Matki Celiny na jej rodzinnej ziemi białoruskiej, połączone z poświęceniem kapliczki ku jej czci, która powstała w sposób symboliczny z kamieni dawnego dworu Borzęckich. Jeden z...

 • W archikatedrze częstochowskiej - o bł. Matce Celinie

  W Niedzielę Dobrego Pasterza, 25 kwietnia 2010 r. udałyśmy się do Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, na zaproszenie Proboszcza, Ks. Prałata Stanisława Gębki. Celem spotkania z wiernymi było dzielenie się świętością życia naszej bł. Założycielki, Matki Celiny Borzęckiej. S. Dominika Bańcerek prezentowała postać bł. Celiny w czasie czterech Mszy św.: o godz. 8.00, 10.00, 12.00 (z udziałem dzieci) i o 18.00. Inne siostry: S. Anna Helena Skalik, S. Tomasza Stec, S. Maksymiliana Maria Matuszewska, S. Maria Andrea Jonczyk oraz S. Renata Maria...

 • Pogrzeb kolejnej ofiary katastrofy lotniczej

  22 kwietnia 2010 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie odbył się pogrzeb kolejnej ofiary narodowej tragedii - dr inż. Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, wiceprzewodniczącej Fundacji „Golgota Wschodu", założonej przez śp. Ks. Zdzisława Jastrzębca-Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich. W pogrzebie uczestniczyła także S. Maria Sylwia Bekus, która dzieli się osobistym wspomnieniem: Ze śp. Panią Teresą spotykałam się niejednokrotnie w swoim życiu. Każde z tych spotkań było serdeczne, przyjazne, pełne uśmiechu i ciepła. Wyryte w...