EXAMPLE

Aktualności

 • Św. Jan Kanty Patronem Kęt

  31 października 2010 r. w Kętach odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia św. Jana Kantego patronem swego rodzinnego miasta. Stało się to w 620 lat od urodzin i w 243 lata od kanonizacji św. Jana Kantego. Choć przez wieki Kęty czciły największego syna tej ziemi, choć jego relikwie spoczywają w kaplicy, którą postawili rodacy na miejscu jego narodzin, choć tutejsza szkoła nosi jego imię, choć w mieście są dwa pomniki świętego, to ten wielki kęczanin formalnie nie był patronem Kęt. W 2009 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Kęt zaczęli...

 • Bł. Matka Celina w korowodzie świętych

  30 października 2010 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej po raz czwarty zorganizowało w Bielsku-Białej  „korowód świętych", który odbywa się pod patronatem Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego. Także po raz czwarty w „korowodzie świętych" wzięła udział bł. Matka Celina Borzęcka , które relikwie niosła S. Marcela Jatczyszyn. Program uczczenia świętych przedstawiał się następująco: godz. 16.30 - różaniec godz. 17.00 - nabożeństwo uczczenia relikwii świętych w Kościele p.w. Trójcy...

 • Liturgiczne święto bł.Matki Celiny

  W kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie, święto liturgiczne bł. Matki Celiny i rocznicę niezapomnianego dnia beatyfikacji zostało uczczone  specjalną paraliturgią. Nie mogą się zatrzeć w pamięci chwile i słowa piękne, drogie, najcenniejsze ... Chcemy pamiętać, chcemy nimi żyć. PARALITURGIA  Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  BŁ.  MATKI  CELINY Rz 8, 28-30 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego...

 • W Kętach już po raz trzeci odpust bł. Celiny

  W niedzielę, 24 października 2010 r., już po raz trzeci, w Parafii św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach świętowaliśmy odpust ku czci bł. Matki Celiny Borzęckiej. W czasie wszystkich Mszy św. kazania głosił O. Wiesław Śpiewak CR, Przełożony Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców. O. Prowincjał przewodniczył sumie odpustowej o godz. 11.30, którą celebrował wspólnie z Ks. Proboszczem Jerzym Miernikiem ze Szczekocin, Ks. Kazimierzem Siwcem CR, naszym kęckim kapelanem oraz z Ks. Tomaszem Łatą, wikarym z parafii. Na sumę odpustową...

 • Festiwal piosenki religijnej w mieście św. Jana Kantego i bł. Celiny

  23 września 2010 r. w Domu Kultury w Kętach odbył się XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej „Psallite Deo". Ks. Bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, który od lat obejmuje festiwal patronatem honorowym, w swoim przesłaniu do uczestników, odczytanym przez Ks. Infułata Stanisława Dadaka, kanclerza kurii podkreślił, że odbywa się on w mieście św. Jana Kantego i bł. Matki Celiny Borzęckiej. Także słowa o bliskości obydwojga świętych padły z ust Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach, Pana Józefa...

 • Remont elewacji klasztoru w Kętach

  21 września 2010 r. rozpoczął się remont elewacji najstarszej części klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, który budowały Założycielki Zgromadzenia jako pierwszy dom na ziemiach polskich. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie zostały wymienione okna. Teraz trwają prace przy obijaniu zniszczonego tynku i nakładaniu nowego, zachowując jednocześnie dotychczasowe wgłębienia, gzymsy oraz zdobienia wokół okien. Wykonawcy mają nadzieję, że do zimy uda się wykonać całość elewacji od strony ogrodu i klasztoru Ojców Franciszkanów.

 • Udział w kanonizacji Polaka

  17 października 2010 r. na Placu św. Piotra w Rzymie odbyła się kanonizacja sześciu nowych świętych. Na tę uroczystość wybrały się uczestniczki Kapituły Generalnej z prowincji warszawskiej i S. Maria Teresa Kożuszko z Australii, które 18 października odlatują do swoich wspólnot. S. Maria Teresa Kożuszko cieszyła się, że może uczestniczyć w kanonizacji Marii od Krzyża MacKillop pochodzącej z Melbourne w Australii a my cieszyłyśmy się z faktu wyniesienia do chwały świętych Polaka, Stanisława Kazimierczyka (1433 - 1489), średniowiecznego...

 • Zakończenie XVI Kapituły Generalnej

  15 października 2010 r. w Rzymie zakończyła obrady XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Hasłem kapituły były słowa: Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą (J 17, 17). Kapitule patronowała bł. S. Alicja Kotowska, która przed dziesięciu laty, jako pierwsza zmartwychwstanka, została wyniesiona do chwały. W obradach kapituły, która odbywała się w domu generalnym Zgromadzenia, „Casa Madre" uczestniczyło 29 sióstr, przybyłych z placówek Zgromadzenia istniejących w następujących krajach:...

 • Poświęcenie kapliczki bł. Celiny w Szumilinie

  13 października 2010 r. została poświęcona kapliczka bł. Matki Celiny Borzęckiej w Szumilinie (diecezja witebska) na Białorusi. Szumilino znajduje się w odległości 5 km od Laskowicz, w których Matka Celina spędziła młodość (1845-1853). Kapliczka powstała z kamieni wydobytych z fundamentów dworku Chludzińskich w Laskowiczach. Została wybudowana przy powstającym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie posługę duszpasterską prowadzą Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej. Poświęcenia kapliczki dokonał Ks. Biskup Władysław Blin, ordynariusz witebski...

 • Nowa rada generalna

  W dniu 11 października 2010 r., XVI Kapituła Generalna Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego dokonała wyboru radnych generalnych. Zostały wybrane: S. Jeanne Marie Harla - asystentka generalna S. Dorota Zygmunt - II radna generalna S. Maria Maksymilla Szlas - III radna generalna S. Anna Helena Skalik - IV radna generalna. Po cichej modlitwie w kaplicy domu "Casa Madre", Matka Teresa Maria Kreft wraz z nowymi radnymi generalnymi udała się do Kościoła św. Klaudiusza, drogiego każdej Siostrze Zmartwychwstance. Posługiwanie dla dobra całej naszej rodziny zakonnej,...

 • Nowa przełożona generalna

  7 października 2010 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, obradująca w Rzymie, dokonała wyboru nowej przełożonej generalnej. Matka Teresa Maria Kreft , która podejmuje urząd po Matce Dolores Stępień, została wybrana jako ósma przełożona generalna w historii Zgromadzenia. Matkę Teresę Marię, rozpoczynającą swoją posługę, zapewniamy o codziennej modlitwie, życząc obfitości darów Ducha Świętego, mocy Chrystusa Zmartwychwstałego oraz wszelkich łask za...

 • Spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI

  29 września 2010 r. uczestniczki XVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek wzięły udział w audiencji generalnej Ojca św. Benedykta XVI, która odbyła się na Placu św. Piotra. Ojciec św. skierował następujące słowa do Polaków: Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków, w zwłaszcza do przedstawicielek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, które gromadzą się na Kapitule Generalnej. Niech modlitwa i refleksja przyniesie obfite owoce duchowe. Wszystkich tu obecnych Polaków polecam opiece...