EXAMPLE

Aktualności

 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Częstochowie

  Cóż może być piękniejszego, niż Uroczystość Niepokalanej na Jasnej Górze! Tłumy kochających serc idą wówczas do Tronu Królowej Polski, by oddać Jej pokłon i z prostotą wyznać dziecięcą miłość. Tak było również w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. O godz. 16.15 na Jasnej Górze miały miejsce uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, a po nich, przepiękna i bardzo uroczysta procesja światła, w której wzięłyśmy udział. Procesję zakończyło złożenie białych...

 • Spotkania ze Słowem Bożym

  "Bierz i czytaj" zachęcał tajemniczy głos Augustyna - późniejszego św. Biskupa Hippony do lektury Słowa Bożego. Tam odnaleźć miał odpowiedź na pytania, które nurtowały jego serce. Również dziś Bóg mówi do nas w Swoim Słowie, które zawsze jest „żywe i skuteczne", dlatego Ojciec Święty Benedykt XVI, a wcześniej Jan Paweł II, zachęca nieustannie do powrotu do źródła, do medytacji Pisma Świętego, do dzielenia się bogactwem światła Ducha Świętego, które wyjaśnia, upraszcza i prowadzi ku głębszemu...

 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

  Dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą Siostry Zmartwychwstanki obrały za swoją Patronkę i Królową. Jej pokora i gotowość pełnienia Woli Bożej jest dla każdej z Sióstr wzorem i zachętą do gorliwego i wytrwałego kroczenia drogą Paschalnej Tajemnicy, w której Najświętsza Panna - zgodnie z odwiecznym Bożym zamysłem - ma swój szczególny udział. Tę niezwykłą miłość do Niepokalanej zaszczepił w sercach pierwszych Zmartwychwstanek o. Piotr Semenenko CR, który - sam zakochany w Maryi i...

 • Rekolekcje dziewcząt

  W dniach od 12 do 14 listopada w częstochowskim domu Zmartwychwstanek odbyły się rekolekcje dla dziewcząt, p.t. "Tajemnice różańca - drogą do świętości". Trzy dni poświęcone były odpowiednim częściom różańcowych rozważań: piątek - tajemnicom bolesnym, sobota - radosnym i tajemnicom światła, natomiast niedziela - tajemnicom chwalebnym. Razem z sześcioma uczestniczkami dni skupienia: Patrycją, Agatą, Kasią, Magdą, Moniką i Karoliną, pochylałyśmy się nad tajemnicą świętości w życiu tych, którzy zostali już wyniesieni do chwały...

 • Nowe Apostołki Zmartwychwstania

  Wielką łaską Pan nas obdarzył. Powołał na służbę Apostolatu Swego Zmartwychwstania Helenę, Margarettę i Reginę z Warszawy oraz Annę z Płocka. 20 listopada w kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31 na warszawskim Żoliborzu złożyły one przyrzeczenia na ręce Siostry Prowincjałki Marii Donaty Wołowiec CR. W tej wielkiej radości i dziękczynieniu Bogu wzięły również udział: Siostra Przełożona Jadwiga Baranowska, siostry Moderatorki: S. Maria Antonina Gąszcz z Warszawy, S. Maria Romana Koralewska i S. Katarzyna...

 • Bł. Matka Celina jest tam, gdzie są jej córki duchowe

  Od ponad 30 lat, dokładnie od 12 września 1974 r. Siostry Zmartwychwstanki posługują w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach, na terenie diecezji kieleckiej. Zawsze była z nami Matka Celina, ale od uroczystości beatyfikacji stała się jeszcze bliższa dla wielu wiernych naszej parafii. I tak jej kult rozszerza się  wśród wiernych, coraz częściej ją wspominamy, czcimy, prosimy o pomoc. Co roku, 26 października, w dzień liturgicznego wspomnienia Bł. Celiny, modlimy się za jej wstawiennictwem w intencji rodzin naszej parafii i o nowe powołania....

 • Imieniny Matki Celiny

  Bł. Matka Celina Borzęcka obchodziła imieniny w dzień św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, chórów i organistów. Tego dnia także obchodziła imieniny jej starsza córka - Celka. Do naszych czasów zachowały się życzenia, jakie Matce Celinie składała jej młodsza córka Jadwiga. Oto one: Życzę tyle, że pióro tego objąć nie zdoła, lecz przede wszystkim życzę wielkiej ufności w Panu Jezusie i tego pokoju z Niego, aby wszystkie nędze otaczające nas, nie zrażały, aby wszystkie braki (...) i niepewności o jutro...

 • 124 rocznica śmierci O. Piotra Semenenki CR

  18 listopada, w Rodzinie Zmartwychwstańskiej, obchodzimy rocznicę narodzin dla nieba Ojca Piotra Semenenki, współzałożyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Pańskiego. W duchu łączności z Bratnim Zgromadzeniem, Siostry Zmartwychwstanki, proszą Zmartwychwstałego Pana o łaskę beatyfikacji Tego, od którego pierwsze Zmartwychwstanki, Błogosławiona Matka Celina i Służebnica Boża Matka Jadwiga Borzęckie, przejęły zapaloną pochodnię Zmartwychwstańskiego Ducha,   ducha miłości i prawdy,  i głębokiej wiary w to, że świat zmienić...

 • Maryja Ostrobramska w Kętach

  Dzień 16 listopada - Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia jest szczególnie czczony przez Siostry Zmartwychwstanki ze względu na Matkę Założycielkę, która urodziła się na Kresach Wschodnich. Matka Celina Borzęcka jak sama wspomina w „Pamiętniku dla córek", przed obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie otrzymała wiele łask, Jej zawierzyła trudną zgodę na małżeństwo i przekreślenie swoich pragnień, Jej oddała całą przyszłość: „Wilno! Miejsce wspomnień młodości mojej! Szczęścia i spokoju lat dziecinnych, czułości rodzicielskiej,...

 • Ważne rocznice - 11 listopada

  11 listopada Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek świętowało wraz z całą Ojczyzną 92 rocznicę odzyskania jej niepodległości. Łączyłyśmy się z tymi, którzy modlą się za Polskę, za wszystkich, którzy dla jej dobra poświęcali się, oddając krew w obronie jej wolności i suwerenności. Tego dnia w naszym Zgromadzeniu świętowałyśmy również 71 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. S. Alicji Kotowskiej. Bł. Alicja za pracę oświatowo-wychowawczą, prowadzoną w duchu religijnym i patriotycznym, została aresztowana przez gestapo 24...

 • U bł. Matki Celiny w Kałkowie

  Tegoroczny zjazd junioratu miał miejsce w Kałkowie, gdzie króluje Najświętsza Maryja Panna w Swym Bolesnym Wizerunku. Przeżywałyśmy go razem z naszą Siostrą Mistrzynią Marią Emanuelą Wiśniewską i Siostrą Prowincjałką Marią Donatą Wołowiec. Tym razem pochylałyśmy się nad Tajemnicą Miłości i uczyłyśmy się - zgodnie z przesłaniem treści naszego zjazdu - być świadkami Miłości według konferencji Ojca Orpiszewskiego kierowanych do pierwszych Sióstr Zmartwychwstanek. Konferencje, na których obecna była również Siostra Prowincjałka...

 • Matka Generalna w Częstochowie

  4 listopada 2010 r. przybyła do Częstochowy Matka Teresa Maria Kreft CR, nowo-wybrana Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Wyboru Matki Teresy Marii dokonała XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia w dniu 7 października br. Pragnieniem Matki Teresy Marii była modlitwa na Jasnej Górze i powierzenie Maryi swojej nowej posługi. Matka Teresa Maria znalazła się w bliskości Cudownego Obrazu Maryi Jasnogórskiej dzięki życzliwości stróżów tego miejsca, Ojców Paulinów. O godz. 16.45 uczestniczyłyśmy wraz z...