EXAMPLE

Aktualności

 • Rekolekcje w Zakopanem: W komunii z Bogiem i człowiekiem - refleksja na temat konferencji

  Od 22 do 29 stycznia podczas naszych rekolekcji miałyśmy tę ogromną łaskę uczestnictwa w konferencjach, które głosił Ojciec Ryszard Burda CR. Ojciec prowadził nas drogami Słowa Bożego, podprowadzając nieustannie do osobistych spotkań z Panem Jezusem - czy to przy studni Jakubowej, gdzie razem z Samarytanką prosiłyśmy, aby sam ugasił nasze pragnienie Jego Obecności i miłowania; czy to w Wieczerniku, gdzie każda z nas mogła nie tylko doświadczyć Chrystusowej Miłości, ale i uświadomić sobie jak bliscy, jako bracia i siostry, jesteśmy sobie nawzajem. W końcu...

 • U stóp śpiącego Rycerza - jeszcze o rekolekcjach pod Giewontem

  Niezwykłą scenerię tych rekolekcji stanowiła bliskość masywu skalnego - Giewontu. Były takie dni, kiedy Krzyż na szczycie w mroźnym powietrzu był bardzo wyraźnie widoczny. Nasuwała mi się wtedy myśl o naszej Ojczyźnie i trudnościach jakie przeżywamy oraz o tym, że nasza modlitwa może być najskuteczniejszą pomocą - nasze wpatrywanie się w Krzyż Jezusa, współtrwanie w Jego cierpieniu, ściśle połączonym z cierpieniem naszym. Myślałam o tym, że „sen tego Olbrzyma" nie jest obrazem obojętności, ale cierpliwej Miłości naszego Boga, który...

 • Cisza to wielki żywioł, w którym rodzą się rzeczy wielkie - rekolekcyjne skupienie...

  ... ten napis na kalendarzu, wiszącym na ścianie w domku, gdzie mieszkałyśmy, zobaczyłam zaraz po wejściu w rekolekcyjne skupienie. Z taką też nadzieją, a trochę i lękiem przed tajemnicą, rozpoczęłam ten święty czas Rekolekcji. Cisza przede wszystkim pozwala mocniej wybrzmieć słowu. Tak jak w górach echo powtarza i powtarza czyjeś wołanie, tak wszystkie słowa, gesty, wrażenia, mocniej odbijają się w sercu w ciszy. Słowo Boże prześwietlało całe życie. Na wiele spraw Pan pokazał nowe światło, modlitwa przynosi nadzieję, wewnętrzną moc i wiarę, że...

 • Żyć i umierać dla Jezusa - refleksja modlitewna

  Kiedy modliłam się w kaplicy, wpatrywałam się w Jezusa Umęczonego na Krzyżu, który znajduje się koło Tabernakulum. On mi przypomniał, że Bóg kocha Ciebie i mnie, każdego indywidualnie. Jezus, umierając na Krzyżu, mówił: „Pragnę", to znaczy: chcę byś i ty Mnie kochał i umierał dla Mnie... Kiedy wczesnym rankiem ciężko wstać, podziękować Bogu za życie i nowy dzień; powiedzieć dobre słowo, gdy w sercu czuje się żal; zejść cicho po schodach gdy się spieszę, albo kiedy z trudem wykonuję swój obowiązek - pomyśleć o tym że...

 • Pożegnanie Relikwii Krzyża Świętego

  Aktem Zawierzenia Krzyżowi Świętemu całej wspólnoty, Zgromadzenia i wszystkich, którzy modlili się przed nim w czasie tego nawiedzenia, odczytanym przez Siostrę Przełożoną Marię Emanuelę Wiśniewską oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia zakończyłyśmy Peregrynację Krzyża w naszym domu. Podczas pożegnania były z nami również Panie Apostołki Zmartwychwstania i inni, którzy raz jeszcze przyszli oddać pokłon Krzyżowi. Każdy z obecnych z ogromnym wzruszeniem całował Relikwie Krzyża naszego Zbawiciela, wiedząc, że ta chwila już się nie...

 • Wizyta duszpasterska w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

  Kolęda 6 stycznia w domach Zmartwychwstanek to już tradycja. W częstochowskim klasztorze rozpoczęła się o godz.12.30 odczytaniem Słowa Bożego i krótką homilią naszego Gościa. Przy wtórze kolęd i radości Sióstr poświęcone zostały wszystkie pomieszczenia w domu i w szkole. Wizytę duszpasterską zakończył obiad z udziałem kapłanów zaproszonych do wspólnego dziękczynienia za dar Wcielenia Bożego Syna i rocznicę narodzin naszego Zgromadzenia.

 • Wielka uroczystość w klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie!

  Od 14 do 15 stycznia przeżywałyśmy w naszej wspólnocie Peregrynację Relikwii Krzyża Świętego. Przygotowywałyśmy się do tego spotkania już znacznie wcześniej, a triduum poprzedzającemu samo nawiedzenie, towarzyszyła nieustannie modlitwa: Boże, Ojcze Bogaty w Miłosierdzie, poszukujący przez swojego Syna Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, każdego zagubionego człowieka, daj nam przyjąć czas łaski, który dla nas przygotowałeś przez peregrynację Krzyża Świętego.Pozwól nam owocnie przeżyć czas Twojego nawiedzenia i doprowadzić innych...

 • 120 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA!

  Uroczystość Objawienia Pańskiego to dla każdej Siostry Zmartwychwstanki wielka uroczystość. w dniu, w którym wielbimy Boga za Jego Objawienie się całej ludzkości, dziękujemy również Bogu za zaistnienie naszej Rodziny Zakonnej. W tym roku ma ona już 120 lat. Z tej okazji w kaplicy domu częstochowskiego odbyła się paraliturgia, której tekst - dla zainteresowanych - zamieszczamy poniżej. Zapraszamy również do lektury historii Zgromadzenia, gdzie jest napisane nieco bardziej szczegółowo o jego początkach.      ...

 • Jeszcze o Peregrynacji Krzyża Świętego

  Przy Relikwiach Krzyża Świętego ciągle ktoś się modlił ... Oprócz domowników, przychodzili również zaproszeni goście i ci, którzy usłyszeli o niej w Radio " Fiat". Program samego nawiedzenia był bardzo bogaty: Eucharystia,wspólna i indywidualna adoracja, paraliturgia, różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie żale. Modliliśmy się nie tylko we własnych intencjach , ale polecając sprawy całego Zgromadzenia, naszej umiłowanej Ojczyzny i całego świata, wierząc, że z przebitego Serca Jezusa spłynie obficie...

 • Przyrzeczenia Apostołek z Białorusi

  2 stycznia 2011 roku w naszym domu w Nowopołocku na Białorusi odprawiały dzień skupienia kandydatki na Apostołki Zmartwychwstania. Trwały przed Najświętszym Sakramentem, rozważały Słowo Boże i dzieliły się tym jak Pan Bóg przemówił do nich przez czytane Słowo. Tego też dnia pisały prośbę o dopuszczenie ich do złożenia przyrzeczeń, podając motywację dołączenia ich do grona Apostołek. Powtarzającą się motywacją u wszystkich było pragnienie wypełnienia rozpoznanej Woli Bożej. Na dzień składania przyrzeczeń została wybrana data 06 stycznia...

 • Rekolekcje dla sióstr w Częstochowie

  27 grudnia 2010 r. w częstochowskim domu Sióstr Zmartwychwstanek rozpoczęły się doroczne rekolekcje, w których biorą udział czterdzieści trzy siostry z obu polskich prowincji - warszawskiej i poznańskiej. Rekolekcje prowadzi Ks. Robert Ogrodnik z Warszawy. U stóp Królowej Zmartwychwstanek - Matki Bożej w Częstochowskim Wizerunku - siostry czerpać będą z Bożego Serca - źródła Wszelkich Łask, siłę i entuzjazm do coraz większej miłości i gorliwości w pracy apostolskiej. Tak, jak Zmartwychwstał Pan otworzył Swe ramiona i drzwi...

 • Grudniowe dni skupienia dla dziewcząt

  W dniach 3-5 grudnia w naszym domu w Częstochowie odbyły się dni skupienia dla dziewcząt, w których wzięły udział: Patrycja, Karina, Klaudia i Paulina. Dziewczęta pochylały się nad Tajemnicą przychodzącej Miłości i uczyły na wzór Maryi - przygotowywać serce na spotkanie z Jezusem. W ciszy tabernakulum i w ikonie Jasnogórskiej Pani, a nawet w urokach zimy odkrywałyśmy pokorną obecność Miłości - Boga, który każdą i każdego z nas „umiłował Miłością odwieczną" i „zachowuje dla nas łaskawość". Następne dni skupienia...